آگهی مناقصه عمومی تامین ۲ دستگاهGC (تجهیزات آزمابشگاهی ) برندSCION

آگهی مناقصه عمومی تامین ۲ دستگاهGC (تجهیزات آزمابشگاهی ) برندSCION

به اطلاع می رساند، پتروشیمی امیرکبیر در نظر داردپتروشیمی امیرکبیر جهت تامین 2 دستگاهGC (تجهیزات آزمابشگاهی ) برندSCION با تعهد نصب ، راه اندازی ، آموزش ، خدمات پس از فروش و گارانتی از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای اقدام نماید؛