معرفی یکی از روستاهای برجسته استان خوزستان به سازمان جهانی گردشگری

معرفی یکی از روستاهای برجسته استان خوزستان به سازمان جهانی گردشگری

مدیر کل دفتر توسعه گردشگری داخلی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در مراسم افتتاحیه اولین همایش گردشگری سبز در استان خوزستان، گفت: با توجه به شاخص‌های ویژه و منحصر به فرد استان خوزستان در حوزه گردشگری، یکی از روستاهای برجسته این استان به سازمان جهانی گردشگری معرفی خواهد شد. ؛