گروه پزشکی شهدای گمنام هیئت رزمندگان ماهشهر رکوردار خدمات اعطای تجهیزات پزشکی رایگان

گروه پزشکی شهدای گمنام هیئت رزمندگان ماهشهر رکوردار خدمات اعطای تجهیزات پزشکی رایگان

ماه‌خبر، علیرضا احمدپور گفت: گروه جهادی پزشکی شهدای گمنام تنها گروه جهادی پزشکی شهرستان بندر ماهشهر است؛ و بیش از ۱۳ سال است که در حوزه بهداشت، درمان، دارو و آموزش بصورت رایگان به نیازمندان خدمات رایگان ارائه می کند و اکنون با کمک مردم، خیرین و یکی از شرکتهای منطقه بندر ماهشهر اقدام به

امیدیه دفتر تعویض پلاک ندارد

امیدیه دفتر تعویض پلاک ندارد

سابقا یک دفتر تعویض پلاک در این شهرستان راه اندازی اما به دلایل نامعلوم مرتب در تعطیلی بسر میبرد و مردم این شهر ناچارند هفته ها و یا ماها در نوبت بمانند.؛