ظرفیت‌های گردشگری خوزستان مغفول مانده است ؛ امسال بیش از ۶ هزار گردشگر خارجی به خوزستان سفر کردند

ظرفیت‌های گردشگری خوزستان مغفول مانده است ؛ امسال بیش از ۶ هزار گردشگر خارجی به خوزستان سفر کردند

سرپرست معاونت اقتصادی استانداری خوزستان با بیان اینکه برخی موانع باعث شده تا از ظرفیت گردشگری خوزستان به درستی استفاده نشود گفت: کارشناسان اعتقاد دارد که با استفاده از ظرفیت گردشگری، بخش مهمی از بیکاری استان قابل حل است.؛