بی تفاوتی مدیران بندرماهشهر روی اعصاب ساکنین فاز۷/شهروندان خطاب به مدیران: خانواده هایتان را بیاورید اینجا ساکن شوید شاید به فکر حل مشکلاتمان بیوفتید

بی تفاوتی مدیران بندرماهشهر روی اعصاب ساکنین فاز۷/شهروندان خطاب به مدیران: خانواده هایتان را بیاورید اینجا ساکن شوید شاید به فکر حل مشکلاتمان بیوفتید

دوربین ماه‌خبر به درخواست مکرر شهروندان ساکن فاز۷ به میان آنان رفت تا کلافگی و سردرگمی هایشان از بی آبی و بی تفاوتی مسئولان را منتشر کند. شهروندان می گویند چند سال است بی آبی امانشان را بریده و هیچکدام از مسئولان شهری پاسخگوی وضع موجود نیستند.