فرماندار بندر ماهشهر: ارزیابی منازل خسارت‌دیده بندر امام در مراحل پایانی است

فرماندار بندر ماهشهر: ارزیابی منازل خسارت‌دیده بندر امام در مراحل پایانی است

فرماندار بندر ماهشهر با اشاره به اینکه تیم ارزیابی تخصصی در حال بازدید از مناطق آسیب‌دیده و تعیین خسارت منازل شهروندان هستند، گفت: شهروندانی که منزلشان در فهرست نهایی ارزیابی، درج نشده، به فرمانداری اطلاع دهند تا ما به بنیاد مسکن اطلاع دهیم. ؛