نمیتوانم در قبال بی مهری به مردم سکوت کنم/ورود بی‌حساب و کتاب نیروی سفارشی و رانتی توان اجرای پروژه‌های عمرانی را از شهرداری بندر امام گرفته است/ ۸۰ درصد بودجه شهرداری هزینه پرداخت حقوق و دستمزد می‌شود/هفته آینده در خصوص بودجه شورای راهبردی با مردم سخن می گویم

نمیتوانم در قبال بی مهری به مردم سکوت کنم/ورود بی‌حساب و کتاب نیروی سفارشی و رانتی توان اجرای پروژه‌های عمرانی را از شهرداری بندر امام گرفته است/ ۸۰ درصد بودجه شهرداری هزینه پرداخت حقوق و دستمزد می‌شود/هفته آینده در خصوص بودجه شورای راهبردی با مردم سخن می گویم

امام جمعه بندرامام: البته باید گفت که متأسفانه در سنوات قبل ورود بی‌حساب و کتاب نیرو به صورت سفارشی و رانتی در مجموعه شهرداری باعث شده که عملاً توان اجرای پروژه‌های عمرانی از این نهاد گرفته و تقریباً ۸۰ درصد بودجه شهرداری هزینه پرداخت حقوق و دستمزد شود.؛