دو پاراگراف در خصوص اختلاس در مجتمع بندری امام خمینی(ره)

دو پاراگراف در خصوص اختلاس در مجتمع بندری امام خمینی(ره)

احمد نیک پی نوشت: آقای اختلاسگر با یک اختلاس سنگین به خارج از کشور گریخته است بعد روابط عمومی بنادرو دریانوردی خوزستان می‌گوید اداره حراست مجتمع اختلاس را کشف و فرد خاطی را شناسایی کرده. لجن مال کردن کلمات مثبت برای جمع کردن افتضاحات به بار آمده هنر این دست مدیران است. اقای مدیرکل بنادر

اختلاس سنگین مالی در اداره کل بنادرو دریانوردی استان خوزستان

اختلاس سنگین مالی در اداره کل بنادرو دریانوردی استان خوزستان

به گزارش‌ ماه‌خبر، یکی از کارمندان واحد مالی اداره بنادر و دریانوردی استان خوزستان مستقر در بندرامام خمینی(ره)، در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲ ، پس از اختلاس ده ها میلیارد تومانی راهی خارج از کشور شد. یک منبع آگاه به ماه‌خبر گفته است نهادهای امنیتی و قضایی پس از اطلاع از موضوع در اداره مذکور