حبیب آقاجری : توسعه صنعت ارزآور پتروشیمی از راه‌های مقابله با تحریم است.

حبیب آقاجری : توسعه صنعت ارزآور پتروشیمی از راه‌های مقابله با تحریم است.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: توسعه صنعت ارزآور پتروشیمی با تکیه و نگاه به دانش بومی طبق فرمایشات رهبر معظم انقلاب، در زمانی که دشمن، جمهوری اسلامی را مورد تحریم و جنگ اقتصادی قرار داده، یکی از بهترین راه‌های مقابله با تحریم است