سه سال برای تکمیل زیرساخت‌ها زمان کمی نبود/ دستگاه قضا با مسئولانی که در طول سه سال در شهرستان بندر ماهشهر کم‌کاری کرده‌اند، قاطعانه برخورد کند/ امام جمعه بندر امام خمینی(ره) تا کمر در آب بود و به دلیل کارهای نکرده مسئولان، حتی ناسزا می‌شنید

سه سال برای تکمیل زیرساخت‌ها زمان کمی نبود/ دستگاه قضا با مسئولانی که در طول سه سال در شهرستان بندر ماهشهر کم‌کاری کرده‌اند، قاطعانه برخورد کند/ امام جمعه بندر امام خمینی(ره) تا کمر در آب بود و به دلیل کارهای نکرده مسئولان، حتی ناسزا می‌شنید

امام جمعه بندر ماهشهر گفت: از دستگاه قضایی استان و شهرستان درخواست داریم با مسئولانی که در طول این سه سال در شهرستان بندر ماهشهر کم‌کاری کرده‌اند، قاطعانه برخورد کند تا مرهمی بر زخم‌های مردمی شود که در جریان آبگرفتگی متضرر شده‌اند و اگر ثابت شد مسئولی کم‌کاری کرده، باید عوض شود.؛
صدها میلیارد تومانی که بعد از آبگرفتگی های سال۹۹به بندرامام اختصاص یافت به جیب چه افرادی رفت که مردم نتیجه آن را ندیدند؟/مردم علت این اتفاقات را عدم برخورد قاطع و عبرت‌آموز با مقصران آب‌گرفتگی سال ۹۹ می‌دانند/ مدیری که توان مدیریت ندارد استعفا بدهد و برود

صدها میلیارد تومانی که بعد از آبگرفتگی های سال۹۹به بندرامام اختصاص یافت به جیب چه افرادی رفت که مردم نتیجه آن را ندیدند؟/مردم علت این اتفاقات را عدم برخورد قاطع و عبرت‌آموز با مقصران آب‌گرفتگی سال ۹۹ می‌دانند/ مدیری که توان مدیریت ندارد استعفا بدهد و برود

خطیب جمعه بندرامام گفت:‌سوال دیگر مردم از مدیران اجرایی این است که هزینه های صدها میلیارد تومانی که بعد از آبگرفتگی سال ۹۹ اختصاص داده شد کجا رفت و کجا هزینه شد؟ و اگر هزینه شده چرا مردم نتیجه آن را ندیدند؟در این خصوص نهاد‌های بازرسی پیگیری، بررسی و برای مردم شفاف سازی کنند.؛