پس از گذشت یک سال تحقیقات شیلات خوزستان در خصوص مرگ ماهیان دریاچه نمک بندرماهشهر هیچ نتیجه ای در پی نداشت

پس از گذشت یک سال تحقیقات شیلات خوزستان در خصوص مرگ ماهیان دریاچه نمک بندرماهشهر هیچ نتیجه ای در پی نداشت

پارسال پس از وقوع این موضوع، مرکز تحقیقات شیلات قراردادی با شرکت پتروشیمی بندر امام خمینی(ره) به عنوان متولی انجام تحقیقات و پایش حوضچه‌های استحصال نمک منعقد کرد تا علاوه بر روشن شدن موضوع از وقوع این دست حوادث نیز جلوگیری شود.؛