قدرت نمایی پتروشیمی مارون در تالار شیشه ای

قدرت نمایی پتروشیمی مارون در تالار شیشه ای

شرکتهایی که سهامشان را در بورس عرضه می کنند، از حساسیت بالایی برخوردار هستند. هر اتفاقی که در این شرکتها رخ بدهد، تاثیر مستقیم در سهام می گذارد و البته بازار سرمایه را مثبت یا منفی می کند. یکی از شرکتهایی که عملکرد درخشانی دارد و تاثیرات مفیدی بر بورس برجای گذاشته، شرکت پتروشیمی مارون