درخشش بانوان امیدیه در مسابقات ورزشی مناطق نفت‌خیز‌جنوب

درخشش بانوان امیدیه در مسابقات ورزشی مناطق نفت‌خیز‌جنوب

به گزارش ماه‌خبر، دور اول مسابقات سراسری مناطق نفت خیز جنوب که با حضور تیم هایی از شهر های گچساران ، امیدیه ، اروندان ، آغاجاری ، اهواز ، مسجد سلیمان و کارون در رشته های آمادگی جسمانی ، بسکتبال و والیبال به میزبانی استان فارس از تاریخ ۲۱ تا ۲۶ اردیبهشت ماه در باشگاه