قیمت سفر به سوریه چقدر است؟

قیمت سفر به سوریه چقدر است؟

رئیس سازمان حج و زیارت:
قراردادهای جدید سفر به سوریه با ۳ شب اقامت به مبلغ حدود ۸ میلیون تومان کاهش یافت که اختلافی حدودا یک میلیونی با قیمت قبل دارد.