بنادر خوزستان چشم‌اندازی برای توسعه اقتصاد دریامحور

بنادر خوزستان چشم‌اندازی برای توسعه اقتصاد دریامحور

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان خوزستان با اشاره به اینکه خوزستان با برخورداری از سواحل و مرز دریایی گسترده می‌تواند نقش به‌سزایی در رونق اقتصادی و اشتغالزایی ایجاد کند گفت: این مهم به توجه ویژه از سوی دستگاه‌های متولی محلی و ملی نیاز دارد. ؛