ارتقای ۴ رتبه ای دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرماهشهر

ارتقای ۴ رتبه ای دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرماهشهر

در راستای محورهای راهبردی سند تحول و تعالی دانشگاه با هدف اعتلای جایگاه واحدهای دانشگاهی و به استناد مصوبه هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی خوزستان بر اساس ارزیابی سال ۱۴۰۲ ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر ماهشهر با چهار رتبه ارتقا، حائز رتبه ی ۱۰ گردید.؛