تجهیزات ورزشی به ارزش ۱۴میلیارد ریال به اداره ورزش و جوانان شهر بندرامام خمینی(ره) اهدا شد

تجهیزات ورزشی به ارزش ۱۴میلیارد ریال به اداره ورزش و جوانان شهر بندرامام خمینی(ره) اهدا شد

شرکت عملیات غیرصنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی در راستای ایفای نقش در حوزه مسئولیت اجتماعی و با تامین اعتبار از سوی گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس، تجهیزات ورزشی به ارزش ۱۴ میلیارد ریال با حضور نماینده شهرستان بندرماهشهر در مجلس و مدیرعامل شرکت عملیات غیرصنعتی به اداره ورزش و جوانان بندرامام خمینی(ره) اهدا شد. این