سفره حضرت رقیه(س) در بازار بندرماهشهر

سفره حضرت رقیه(س) در بازار بندرماهشهر

جمعی از بازاریان بندرماهشهر در محوطه بازار قدیم این شهر سفره متبرک حضرت رقیه(س) برپا کردند. دوربین ماه‌خبر بخش هایی از این سنت عزاداری را به تصویر کشید.