آتش سوزی یک نانوایی بازار را به آتش کشید+تصویر

آتش سوزی یک نانوایی بازار را به آتش کشید+تصویر

ماه‌خبر، در اسفند ۱۳۴۲ آتش سوزی نانوایی شاطر محمد در بازار بندر شاهپور حریق بزرگی به راه انداخت و به بازار این شهر در آستانه نوروز بیش از ۵۰۰ هزار تومان خسارت وارد کرد. روزنامه اطلاعات ۱۹ اسفند ۱۳۴۲ عکس بقایای این آتش سوزی را همراه با خبر آن منتشر کرد.  بندرشاهپور نام قدیم بخش