گزارش ویدیویی ماه‌خبر از زمین های خالی سطح شهر بندرماهشهر؛از زشت کردن چهره شهر تا افزایش مخاطرات اجتماعی

گزارش ویدیویی ماه‌خبر از زمین های خالی سطح شهر بندرماهشهر؛از زشت کردن چهره شهر تا افزایش مخاطرات اجتماعی

هنگامی که از خیابان های بندرماهشهر میگذرید با برخی زمین های خالی مواجه می شوید که محل انباشت زباله و یا نخاله های ساختمانی شده اند. زمین هایی که هم فضای بصری شهر را تحت تاثیر منفی خود قرار داده اند و هم یک تهدید جدی برای بهداشت شهروندان و کودکان محسوب می شوند. بسیاری

اعتراض رییس شورای شهر بندرماهشهر به فاجعه صدور مجوز های استانی و کشوری احداث حوضچه های استحصال نمک در بندرماهشهر

اعتراض رییس شورای شهر بندرماهشهر به فاجعه صدور مجوز های استانی و کشوری احداث حوضچه های استحصال نمک در بندرماهشهر

امین بهبهانی اسلامی رییس شورای شهر بندرماهشهر در اعتراض به احداث حوضچه های استحصال نمک در اطراف این شهرستان گفته است:احداث این حوضچه ها تا عمق ده کیلومتری زمین های شهری را به شوره زار تبدیل میکند! فرماندار شهرستان در تلاش است این فاجعه رخ ندهد.