‌ماه‌های منتهی به انتخابات مجلس و امضای تفاهم نامه های تهی از نتیجه/ پس از گذشت دوسال از امضای تفاهم نامه ساخت ورزشگاه ۱۲هزار نفری بندرماهشهر؛ یک تفاهم نامه دیگر امضا شد !!

‌ماه‌های منتهی به انتخابات مجلس و امضای تفاهم نامه های تهی از نتیجه/ پس از گذشت دوسال از امضای تفاهم نامه ساخت ورزشگاه ۱۲هزار نفری بندرماهشهر؛ یک تفاهم نامه دیگر امضا شد !!

‌ساخت ورزشگاه ۱۲هزارنفری یکی از وعده‌های انتخاباتی حبیب آقاجری نماینده بندر ماهشهر در مجلس بود؛ با پیگیری‌های مجدانه و اصرار او و پس از گذشت حدود دوسال به نتیجه‌ای جز امضای یک تفاهم نامه دیگر نرسید.