اطلاعیه پتروشیمی مارون/خارج شدن کمپرسور پروپیلن واحد الفین پتروشیمی مارون

اطلاعیه پتروشیمی مارون/خارج شدن کمپرسور پروپیلن واحد الفین پتروشیمی مارون

نیمه شب ۱۴۰۱/۱۰/۱۶ به دلیل از سرویس خارج شدن کمپرسور پروپیلن واحد الفین، فلرینگ رخ داده است و هم اکنون همکاران ما در حال رفع اشکال و استارت مجدد کمپرسور جهت نرمال سازی واحد هستند. 《روابط عمومی و امور بین الملل پتروشیمی مارون》

امام جمعه هندیجان:جای تعجب دارد که از اعتبارات سفر ریاست محترم جمهوری به استان خوزستان سهمی برای هندیجان تخصیص نیافته است

امام جمعه هندیجان:جای تعجب دارد که از اعتبارات سفر ریاست محترم جمهوری به استان خوزستان سهمی برای هندیجان تخصیص نیافته است

اشک انسان ساز است! حجت السلام حسینی امام جمعه هندیجان در خطبه های این هفته خود با اشاره به برکات و فضیلت اشک و گریه برای سیدالشهداء گفت؛ اشک بر سیدالشهداء انسان ساز است و باعث پاکی نفوس می شود. مطالبات به حق کشاورزان! حسینی امام جمعه هندیجان در ادامه خطبه های خود به مطالبات