مدیران غیرمردمی چه بلایی سر بندرماهشهر می‌آوردند؟/مدیران ارشد بندرماهشهر فعالیت های سیاسی را بر پیگیری مشکلات مردم ترجیح می دهند!!

مدیران غیرمردمی چه بلایی سر بندرماهشهر می‌آوردند؟/مدیران ارشد بندرماهشهر فعالیت های سیاسی را بر پیگیری مشکلات مردم ترجیح می دهند!!

چندین ماه‌ پیش بود که به درخواست شهروندان ، ماه خبر گزارشی را در خصوص نارضایتی شهروندان از وضعیت قطار بندرماهشهر منتشر شد که مسئولین ارشد شهرستان همچون همیشه زحمتی برای پیگیری و رفع مشکلات مردم نکشیدند.؛